ผู้บริหาร

ณฐศักดิ์ ดิเรกสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เว็บไซด์ ร.ร.บ้านส่องตาแล ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเชื่ีอมโยงข้อมูล
ผลงานครู / นักเรียน
ข้อมูลของสถานศึกษา
ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
รูปแบบ / หน้าเว็บไซด์
ดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ประวัติหมู่บ้าน ส่องตาแล
ประวัติ / ข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


เมืองไทย น่าเที่ยว
เมืองโบราณ บา่งปู
ภูกระดึง
อ่าวตก เกาะแตน จ.สุราษฎานี
บึงบัว อุทยานสามร้อยยอด
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ซับลังกา
มหัศจรรย์โบสถ์ -วัดบางแคน้อย
ตลาดน้ำ หัวหิน
หาดเตยงาม ชลบุรี
ที่เที่ยว 10 อันดับ ยอดฮิต
จ. ประจวบคีรีขันธ์
หินร่องกล้า
เกาะห้อง
แก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก
แหลมเทียน เกาะเต่า สุราษฎร์ฐานี
เกาะตาชัย
วัดบางแคน้อย
พระตำหนักดอยตุง
กุ้ยหลิน เมืองไทย
เกาะไข่ จ.พังงา
น้ำตกแสงจันทร์
อ่าวโละซะมะ จ. สุราษฏร์
เขาหน้ายักษ์ พังงา
น้ำตกเหวสุวัต
ถ้ำแก้ว สามร้อยอด
ที่เที่ยวไทย ยอดฮิต
ที่สุดในโลก
รถไฟที่วิ่งเร็วที่สุด
7 รูปปั้นที่สุด ในโลก
วัดที่สวยที่สุด
ถนน ที่กว้างที่สุด
26 แดนมหัศจรรย์ที่สุดในโลก
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า
9 สัตว์ใหญ่ที่สุด
แม่น้ำ ยาวที่สุด
สถานที่ หนาวที่สุด
5 ตลาดที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่ดีที่สุด
ดอกไม้ เหม็นที่สุด
รวม ที่สุดในโลก
้ไทย ที่สุดในโลก 23 เรื่อง
เมืองค่าครองชีพแพงสุด
น้ำตกไนแองการ่า
10 ประเทศ ยากจนที่สุด
10 อันดับหลุม ลึกที่สุด
10 สถานที่ สวยที่สุดในโลก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/03/2012
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 470852
Page Views 587119
สถิติผู้เ้ยี่ยมชม ปี 2555
-
177,200 ครั้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม ปี 2556
-
237,335 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชวนครูเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีแถลงข่าวโครงการ ชวนครูเข้าวัด ปฏิบัติธรรม

วัดสระเกศ - พระ พรหมสิทธิ เจ้าคณะ ๑๐ และที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวโครงการนำข้าราชการครูทั่วประเทศเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมฉลองปีพุทธชยันตี พระพุทธศาสนา มีอายุครบ ๒๖๐๐ ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์

 รมว.ศธ. กล่าว ว่า วิธีคิดแบบเดิมทำให้คนไทยไม่ก้าวหน้า แสวงหาแต่วัตถุ ทรัพย์สิน และตำแหน่ง รวมทั้งมีการใส่ร้ายป้ายสีกันจำนวนมาก ซึ่งระบบการศึกษาก็มีปัญหาเช่นกัน เป็นระบบการวิ่งเต้น ครูอาจารย์ถูกบังคับ จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตกต่ำ ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นครู ก็มีอุดมการณ์ในความเป็นครู แต่เมื่อเข้ามาก็ผิดหวังกับระบบ ศธ. จึง จำเป็นจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและวิธีคิดของคนในระบบการศึกษา โดยเริ่มเปลี่ยนจากครูกว่า ๕ แสนคน และผู้บังคับบัญชาครู ให้ได้สวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เฉพาะการใส่บาตรในช่วงเช้า แต่ต้องการให้ได้ลงมือปฏิบัติธรรมจริงในสถานปฏิบัติธรรมของแต่ละศาสนาที่ตน นับถือ เพื่อให้ได้เข้าใจชีวิต รู้จุดมุ่งหมายของการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

โดย ศธ.จะทำทั้งระบบ เพราะการบริหารประเทศจะต้องทำในภาพรวมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การเปลี่ยนแปลงเพียง ๑-๒ คน จะไม่ส่งผลทั้งระบบ และ ขอให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันพลิกประเทศให้เกิดการไม่ยอมรับการทำความไม่ดี ให้ทุกคนหันมาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น เพื่อประเทศ เมื่อครูมีกำลังใจดี ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความเก่ง มีความฉลาด เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้บริหารองค์กรหลักทุกคนดูแลรับผิดชอบบุคลากรในสังกัด ของตนเอง ให้ได้รับการปฏิบัติธรรม โดยเบิกงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่าย และไม่ถือว่าเป็นวันลา รวมทั้งนำใบประกาศมาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนผลงานการพิจารณาเลื่อนขั้นด้วย   

 ดร.อำนาจ บัวศิริ กล่าว ว่า เป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำร่องโครงการนำข้าราชการครูทั่ว ประเทศ เข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้กระทรวงหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินการตาม ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้อนุโมทนาโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานหลัก และ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ซึ่งมีสถานปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๑,๙๗๐ แห่ง โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ทำการคัดกรองสถานปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อมและ สามารถรองรับในด้านต่างๆ เช่น มีสถานที่ร่มรื่น มีพระวิปัสสนาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอน สามารถกระตุ้นให้ครูต้องการปฏิบัติธรรมมากขึ้น มีการบริหารจัดการเรื่องที่พัก โรงอาหาร ห้องน้ำ และความปลอดภัย ที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ จำนวน ๒๐๗ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อว่าสถานปฏิบัติธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจะสามารถรองรับข้า ราชการครูในการปฏิบัติธรรม

 สำหรับ หลักสูตรและกระบวนการปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ ซึ่งมีผลการวิจัยออกมาแล้วว่า อานิสงส์ของการสวดมนต์จะช่วยให้มีความจำดี มีพื้นฐานของสมาธิ ทำให้จิตใจมีความมั่นคง สมาธิเกิดขึ้นง่าย ก็จะทำให้เป็นคนที่คิดเก่ง ถ้านักเรียนและครูได้รับการส่งเสริมในด้านนี้ จะช่วยให้เรียนเก่ง คิดเก่งทุกราย ส่งผลให้จิตใจนุ่มนวล มีความเมตตา สิ่งสำคัญที่สุด คือการสร้างพลังใจ สามารถยืนยันได้จากผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีคำตอบ การปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นการกลับไปสู่ยุคโบราณหรือคร่ำครึ แต่จะเป็นผู้นำความก้าวหน้า เพราะการฝึกสมาธิเป็นการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ Vision (วิสัยทัศน์) ที่เกิดขึ้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับข้าราชการครูทั่วประเทศ เพื่อกลับไปสอนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป  

 โครงการ นำข้าราชการครูทั่วประเทศ เข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นความร่วมมือของ ๓ หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ครูได้มีโอกาสศึกษา ปฏิบัติธรรม และนำมาปรับใช้ ทั้งในการดำรงชีวิตส่วนตัวและนำไปสั่งสอน และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เพื่อให้ครูเกิดแรงบันดาลใจ ในการดำเนินกิจกรรมการศึกษา ในรูปแบบความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้พระพุทธศาสนา ได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมไทย โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยสำคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อน และเพื่อให้เกิดเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดี ในการทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ครูจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๒๖๑ เขต เข้ารับการปฏิบัติธรรมใน ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรเชิงคุณภาพ เพื่ออบรมครูต้นแบบ จำนวน ๑๐๐ คนต่อ ๑ เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๒) หลักสูตรเชิงปริมาณ คือ เปิดโอกาสให้ครูทั่วประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่ง สพฐ.จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวกในเรื่องเวลา และการเดินทาง ซึ่งจะไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

 สำหรับ ครูที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะยึดหลักความพร้อมของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นสำคัญ เมื่อสิ้นสุดโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการอบรมแล้ว สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และสำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ให้การอบรม ก็จะออกหนังสือรับรองพร้อมวุฒิบัตร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป สามารถตรวจดูรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ www.onab.go.th โดยคลิกไปที่ฐานข้อมูล

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/182.html

 

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.3 KB
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,19:24   อ่าน 412 ครั้ง
 กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง   ศิลาแลงใหญ่   กล้วยไข่หวาน  น้ำมันลานกระบือ   เลื่องลือมรดกโลก