ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมชาย เมืองสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เว็บไซด์ ร.ร.บ้านส่องตาแล ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเชื่ีอมโยงข้อมูล
ผลงานครู / นักเรียน
ข้อมูลของสถานศึกษา
ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
รูปแบบ / หน้าเว็บไซด์
ดีแล้ว ไม่ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ประวัติหมู่บ้าน ส่องตาแล
ประวัติ / ข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
เมืองไทย น่าเที่ยว
เมืองโบราณ บา่งปู
ภูกระดึง
อ่าวตก เกาะแตน จ.สุราษฎานี
บึงบัว อุทยานสามร้อยยอด
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ซับลังกา
มหัศจรรย์โบสถ์ -วัดบางแคน้อย
ตลาดน้ำ หัวหิน
หาดเตยงาม ชลบุรี
ที่เที่ยว 10 อันดับ ยอดฮิต
จ. ประจวบคีรีขันธ์
หินร่องกล้า
เกาะห้อง
แก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก
จุดชม ซากุระ เมืองไทย
แหลมเทียน เกาะเต่า สุราษฎร์ฐานี
เกาะตาชัย
วัดบางแคน้อย
พระตำหนักดอยตุง
กุ้ยหลิน เมืองไทย
เกาะไข่ จ.พังงา
น้ำตกแสงจันทร์
อ่าวโละซะมะ จ. สุราษฏร์
เขาหน้ายักษ์ พังงา
น้ำตกเหวสุวัต
ถ้ำแก้ว สามร้อยอด
ที่เที่ยวไทย ยอดฮิต
ที่สุดในโลก
รถไฟที่วิ่งเร็วที่สุด
7 รูปปั้นที่สุด ในโลก
วัดที่สวยที่สุด
ถนน ที่กว้างที่สุด
26 แดนมหัศจรรย์ที่สุดในโลก
ประเทศที่ ไม่ต้องขอวีซ่า
9 สัตว์ใหญ่ที่สุด
แม่น้ำ ยาวที่สุด
สถานที่ หนาวที่สุด
5 ตลาดที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่ดีที่สุด
ดอกไม้ เหม็นที่สุด
รวม ที่สุดในโลก
้ไทย ที่สุดในโลก 23 เรื่อง
เมืองค่าครองชีพแพงสุด
น้ำตกไนแองการ่า
10 ประเทศ ยากจนที่สุด
10 อันดับหลุม ลึกที่สุด
10 สถานที่ สวยที่สุดในโลก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/03/2012
ปรับปรุง 28/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1277333
Page Views 1473869
สถิติผู้เ้ยี่ยมชม ปี 2555
177,200 ครั้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม ปี 2556
237,335 ครั้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม ปี 2557
236,005 ครั้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม ปี 2558
220,504 ครั้ง
สถิติผู้เยี่ยมชม ปี 2559
215,660 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานบริหารทั่วไป
09 มี.ค. 55 ถึง 13 มี.ค. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานบริหารทั่วไป
03 เม.ย. 55 ถึง 05 เม.ย. 55 พิธีบรรพชาสามเณร ประจำปี พ.ศ. 2555
วัดส่องตาแลใหม่ หมู่ 12 ต.บ่ิอถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
20 เม.ย. 55 ถึง 20 ก.ย. 55 คณะครูเข้ารับการอบรม ระบบ utq online
คณะครูและผู้บริหาร เข้ารับการอบรม ระบบ utq online ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555
http://www.utqonline.in.th/ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
25 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 เปิดเตรียมความพร้อม
โรงเรียนบ้านส่องตาแลจะเปิดเตรียมความพร้อมในวันที่ 25 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย. 55 การแจกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบน้ักเรียน
แจ้งผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนบ้านส่องตาแลได้รับงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา  ดังนั้นขอให้ผู้ปกครอง รอฟังข่าวและการประกาศจากทางโรงเรียนว่าจะมีกำหนดให้มารับอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบในวันใด ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ครูประจำชั้นทุกคน 
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 เม.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง และรับชุดนักเรียน
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานกิจการนักเรียน
30 เม.ย. 55 ถึง 03 เม.ย. 55 กำหนดการรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม งานบริหารทั่วไป
18 พ.ค. 55 ถึง 30 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง ตามชั้นเรียน
โรงเรียนมีนโยบายให้มีการประชุมผู้ปกครอง ของแต่ละชั้นเรียน โดยจะเริ่มตั่งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จนถึงชั้น อนุบาล เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น กับผู้ปกครอง โดยเน้นการดูแลบุตรหลาน ได้ครบกระบวนการ โดยเริ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นวันแรก โดยกำหนดในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2555  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม  2555 เป็นลำดับต่อไป ซึ่งรายละเอียดให้ติดตามจากจดหมายถึงผู้ปกครองอีกครั้ง
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานกิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 55 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระะพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / สุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ได้กำหนดให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้จัดมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเริ่มพิธีในเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
หอประชุม ถวายพ่อ / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 55 กิจกรรม วันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 55 กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ กิจการนักเรียน
11 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.1 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดลูกเสือ กิจการนักเรียน
18 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.2 และชั้นอนุบาล 2 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดลูกเสือ กิจการนักเรียน
26 ก.ค. 55 นักเรียนชั้น ม.3 ทำบุญวัดส่องตาแล

วัดส่องตาแล / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ก.ค. 55 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กำลังแก้ใขข้อมูลรายละเอียด
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดปกติ หมวดภาษาไทย
09 ส.ค. 55 งานวันแม่
อาคารหอประชุม บริหารทั่วไป
24 ส.ค. 55 ถึง 26 ส.ค. 55 อบรมครูผู้นำด้านศีลธรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานบุคคล
28 ส.ค. 55 คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านส่องตาแล

โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ เสื้อโบโลสีเขียว ประชาสัมพันธ์
29 ส.ค. 55 สถานพยาบาล สกสค นัดตรวจสุขภาพครูประจำปี

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ประชาสัมพันธ์
01 ก.ย. 55 ถึง 23 ส.ค. 55 เตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้ ปี 2555

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ก.ย. 55 วงดุริยางค์ ออกแสดง งานกีฬา ร.ร.วัดคูหาสวรรค์

ร.ร.วัดคูหาสวรรค์ / ชุดดุริยางค์ น้ำเงิน ขาว กิจการนักเรียน
13 ก.ย. 55 คัดเลือกนร.เป็นตัวแทนกลุ่ม งานเปิดโลกการเรียนรู้
ร.ร.อนุบาลปางมะค่า / โรงเรียนบ้านพัดโบก
20 ก.ย. 55 ถึง 22 ก.ย. 55 เเข่งขันงานเปิดโลกสู่การเรียนรู้ ระดับเขต
ตามที่กำหนด / นักเรียน
26 ก.ย. 55 ถึง 13 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2555
14 ต.ค. 55 ถึง 15 ต.ค. 55 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน
16 ต.ค. 55 เปิดเรียน ตามปกติ ภาคเรียนที่ 2 / 2555
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ กิจการนักเรียน
08 ธ.ค. 55 ถึง 28 ต.ค. 55 กิจกรรมฟื้นฟู ศีลธรรมโลก
วัดพระธรรมกาย / ชุดขาว ประชาสัมพันธ์
09 ธ.ค. 55 ถึง 10 ธ.ค. 55 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จ.ราชบุีรี เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี กิจการนักเรียน
12 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดพละ กิจการนักเรียน
14 ม.ค. 56 สอบ LAS
โรงเรียนบ้านส่องตาแล งานวิชาการ
24 ม.ค. 56 สอบยอดปัญญา ของสพป.กพ.2
งานวิชาการ
21 ก.พ. 56 สอบ NT
งานวิชาการ
22 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 แข่งขันกีฬา นร.กลุ่มปางมะค่า
สนามกีฬา เทศบาลปางมะค่า กิจการนักเรียน
19 ส.ค. 57 ถึง 20 ส.ค. 57 ทัศนศึกษา ชั้น ม.1-3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านส่องตาแลจัดกิจกรรมท้ศนศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2557 โดยจนำไปศึกษาที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ พืชสวนโลก และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ชุดนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 ส.ค. 57 รับการประเมิน จาก สพป.กพ.2
โรงเรียนบ้านส่องตาแล / ชุดข้าราชการ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
28 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 เปิดเตรียมการ
โรงเรียนบ้านส่องตาแลมีกำหนดเปิดเตรียมการวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 
ชุดพละ วิชาการ / ประชาสัมพันธ์
14 พ.ย. 58 กฐินวัดบ่อกระบาก
ชุดนักเรีียน บริหารทั่วไป / ประชาสัมพันธ์
15 พ.ย. 58 งานกฐินวัดส่องตาแล
วัดส่องตาแล เก่า บริหารทั่วไป / ประชาสัมพันธ์
10 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นี้ เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านส่องตาแล ผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมขอเชิญร่วมลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนบ้านส่องตาแลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับการบริการซ่อมจักรยานและเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างได้ ฟรี  โดยระยะทางที่กำหนด จากโรงเรียนบ้านส่องตาแล ไปตามเส้นทางถนนสายหน้าโรงเรียนถึงบ้านวังซ่าน และกลับมาถึงโรงเรียนบ้านส่องตาแล เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร และมีกิจกรรมตลอดเส้นทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านส่องตาแล
โรงเรียนบ้านส่องตาแล บริหารทั่วไป